2022/11/11

До основи


 

В постоянна мрежа на съмнения

Без компромиси и с вечно неразбиране

Обикновено всичко бързо свършва

Защото два характера са коренно различни.


А още по-лошо е, че никой не разбира другия

И няма как между тях сплав да се получи.

Когато едностранна  е борбата за връзката

Безспорно това събаря моста до основи. 

 

Сълзите от радост се превръщат в безразличие,

а близостта в отминал, носталгичен спомен,

когато всичко някак изглеждаше стабилно,

истинско, спокойно и прочувствено.

 

И все пак за себе си ще кажа,

че за пръв път се чувствах сигурна

в ръцете на любим, но с гордостта си тръгнах,

защото не искам да насилвам чувствата на другия. 


Така че, да, изгарям моста до основи,

защото като че ли не виждам други изходи

през огъня на страстите и мнимото приличие, 

уви, този мъж дори не ме прегърна на изпращане.


 

 


2022/11/02

Падение


 

И тъй изминаха годините,

в които спомените топлиха завивките.

Десетилетията  даваха усмивката,

която днес превърна се в падение.

 

Отдавна казали са хората, 

насила хубостта не става.

Когато има едностранчива романтика,

приключила  приятелството в одеяло. 


Дори безсмислено е да потушат сълзите си,

създадени от физическа измама онези двама,

посмели да разрушат свързаността си,

градена през годините чрез страст и драма.


Наистина изглежда ситуацията тежка е,

мъжът да сподели леглото си  с дама, 

която обичал е почти като сестра си,

в чието тяло страстната любов към нея той я няма.


Изгубено е душевното благоприличие,

завоите клонят в лабиринт от безразличие,

прикрито от срама на нарушена диаграма 

на връзка дългосрочна да изчезне под юргана.


Приятелството не винаги означава свят за двама

в любовен план, покрит с романтичната изява

на чувства, дълбоко някак си погребана,

защото минало е твърде много време.

 

Страстта понякога показва се пияна

и търсеща утеха в  приятелското рамо,

но плаща се цената в уединение

и срам, че е  извършено падение.


Светът не винаги е рай за двама

особено ако е създаден неестествено

в моментното влияние

на сексуалното желание.