2022/11/11

До основи


 

В постоянна мрежа на съмнения

Без компромиси и с вечно неразбиране

Обикновено всичко бързо свършва

Защото два характера са коренно различни.


А още по-лошо е, че никой не разбира другия

И няма как между тях сплав да се получи.

Когато едностранна  е борбата за връзката

Безспорно това събаря моста до основи. 

 

Сълзите от радост се превръщат в безразличие,

а близостта в отминал, носталгичен спомен,

когато всичко някак изглеждаше стабилно,

истинско, спокойно и прочувствено.

 

И все пак за себе си ще кажа,

че за пръв път се чувствах сигурна

в ръцете на любим, но с гордостта си тръгнах,

защото не искам да насилвам чувствата на другия. 


Така че, да, изгарям моста до основи,

защото като че ли не виждам други изходи

през огъня на страстите и мнимото приличие, 

уви, този мъж дори не ме прегърна на изпращане.