2016/04/22

Пясъчен чаровник

Сбогувах се с една мечта
в очите ми и с капка нежност
Остана спомен в доброта
На рационална непонятност

Безцелно реех се в свят
На мисли, приказни картини
Които тропнаха с крак
А време от живота ми отмина

И днес, тиктака малкия часовник
От ден за ден, с прегръдка в нощта
На чуден сън и колеблива вечност
Изчезнали в душевна пустота

Наново пак ще започне всичко
Игра на думи, мимики и смях
Отекли с далечна гръмогласност
В търсене на нова красота

Сбогувах се с една мечта
Усмивка блага устните разкриват
Дали пък беше или  пък не е
Мираж от стъклен, пясъчен чаровник